معرفی محصول

محصولاتی برای تحول زندگی و کسب و کار. . .
14
دی
/
نویسنده : تی. هارواکر

رازهای ذهن میلیونر

"رازهای ذهن میلیونر"درباره زندگی هارواکر است، کسی که وقتی همراه خانواده اش به آمریکای شمالی رسید کمتر از 50 دلار پول نقد داشتند و طی مدت زمان کوتاهی اتفاقاتی در زندگی اش افتاد و تصمیماتی گرفت که نتیجه اش ثروتمند شدن او بود.

قیمت : 0 تومان