معرفی محصول

محصولاتی برای تحول زندگی و کسب و کار. . .
15
دی
/
نویسنده : ارل نایتینگل

از همه جلو تر باش

انسان، موجودي اجتماعي است و در تعامل با ديگر انسان هاست که مي تواند به حيات اجتماعي خود ادامه دهد. اما از آن جا که پيچيده ترين کنش ها نيز در همين تعاملات اجتماعي بين انسان ها ايجاد مي شود، برقراري و حفظ ارتباط سالم بين افراد يکي از دشوارترين کارها محسوب مي شود.انسان در نهاد خود پذيراي تمام انسان هاي ديگر است اما در گذر زمان و به علت کسب تجربيات مختلف به ميزان زيادي اين باور را از دست مي دهد و در وضعيت نامناسب به برقراري ارتباط با ديگران مي پردازد.

ارل نایتینگل (متولد 12 مارس 1921 - متوفی 28 مارس 1989) شخصیت رادیویی، سخنران و نویسنده آمریکایی که بیشتر بر موضوعاتی حول محور توسعه شخصیت انسان، انگیزه، تعالی و زندگی بامعنی فعالیت می کرد.

قیمت : 0 تومان